UNIVERSALPRESS

51 O spoločnosti Universalpress s.r.o., história

Naša spoločnosť vznikla v roku 1991 ako jedna z viacerých regionálnych distribučných firiem obchodujúcich s periodickou tlačou s pôsobnosťou na území západného Slovenska. V priebehu niekoľkých rokov si získala dôveru mnohých zákazníkov a obchodných partnerov a to najmä pre profesionalitu a komplexnosť poskytovaných služieb. Vďaka exkluzívnemu partnerovi – spoločnosti Mediaprint-Kapa sa naša spoločnosť etablovala na trhu distribúcie periodickej tlače v našom regióne. Od roku 1995 naša spoločnosť nesie meno Universalpress s.r.o.

Od roku 2008 sú názov spoločnosti as logo spoločnosti chránené ochrannými známkami Úradu priemyselného vlastníctva SR

Profesionálny tím mladých ľudí denne poskytuje našim obchodným partnerom kompletný servis pozostávajúci z dodávok periodickej a neperiodickej tlače, dodávok tabakových výrobkov ako aj kompletného sortimentu určeného pre predaj v novinových stánkoch. Prvoradá je pritom snaha o presnosť, včasnosť a komplexnosť nami poskytovaných služieb. Okrem distribučného servisu naša spoločnosť prevádzkuje aj vlastnú predajnú sieť.

Za zmienku stojí aj skutočnosť, že naša spoločnosť podporuje sponzorskými darmi zdravotnícke zariadenia, domovy opatrovateľskej služby či rozličné športové a kultúrne podujatia.

Vitajte na našej internetovej stránke.

JUDr. Marek Štvrtecký
obchodný riaditeľ spoločnosti