UNIVERSALPRESS

65 Štruktúra spoločnosti

 

        JUDr. Marek Štvrtecký        
        konateľ
E-mail
       
Úsek distribúcie tlače 

034 621 4142
 
Úsek veľkoobchodu cigariet a doplnkového tovaru
 
034 621 6118
 
Úsek ekonomiky a ľudských zdrojov 

034 621 2916
 
Úsek maloobchodu a predajnej siete 

034 621 2916
 
Úsek dopravy 


034 621 4142
       
Ing. Tomka Juraj   Zárecký Pavol   Bc. Brathová Božena   Štvrtecká Zuzana   Klč Vladimír
vedúci úseku 
E-mail
  vedúci úseku 
E-mail
  hlavná ekonómka 
E-mail
  vedúca úseku 
E-mail
  vedúci úseku 
E-mail
             
        Pavesková Marcela   Pöštenyiová Edita    
        úsek ľudských zdrojov
E-mail
  prevádzková inšpektorka    
               
            Petrák Vladimír    
            prevádzkový inšpektor