UNIVERSALPRESS

76 Oznamovanie protispoločenskej činnosti podľa Zák. č. 307/2014 Z.z

Pokiaľ chcete napísať podanie, vyplňte prosím minimálne položky označené *, ostatné položky môžu zostať prázdne.

1. Titul

2. Krstné meno

3. Priezvisko (alebo prezývka pri anonymnom podaní) *

4. E-mail

5. Telefón

6. Ulica a č.

7. PSČ a obec

8. Štát

9. Podanie *