Header Ad

Kategórie

Nákladná preprava: Viete čo všetko obnáša preprava nadrozmerného tovaru?

Čo sa vám vybaví pod pojmom nadrozmerná preprava? Pre mnohých to znamená nákladná preprava s doprovodom a prečnievajúcim nákladom. Aby sa takýto úkon mohol realizovať, je potrebné absolvovať množstvo vybavovaní. Či už z hľadiska bezpečnosti, papierovania alebo plánovania. Toto všetko sa za tým skrýva.

Čo je nadrozmerný tovar?

V cestnej preprave sa nadrozmerný tovar považuje za náklad, ktorý prevažuje stanovené hmotnosti. Všetky vozidlá majú stanovený limit, ktorý môžu naraz prepraviť. Ak tovar prevyšuje tieto limity, považuje sa za nadrozmerný. Či už je to veľkosťou alebo váhou.

Prepravu nadrozmerného tovaru môžu vykonávať len na to určené vozidlá. Môže to byť nákladné vozidlo v cestnej doprave, lietadlo v leteckej doprave a loď v lodnej doprave. Za takýto náklad sa považujú napríklad: žeriavy, stroje, predom postavené domy a podobne.

Čo potrebujete pre realizáciu prepravy?

Každá krajina má svoje požiadavky iné. V každej je však potrebné nadrozmernú prepravu predom ohlásiť. Po zaplatení povolenia získate presný dátum, čas a trasu prepravy. Vďaka tomu môže vozidlo s nadrozmerným tovarom legálne a bezpečne jazdiť.

Tento druh tovaru má 2 delenia: abnormálny náklad a break-bulk. Abnormálny náklad nie je možné rozdeliť na niekoľko častí, ktoré by sa dali prepraviť bez prekročenia limitov. Break-bulk sa definuje ako tovar, ktorý nemôže byť naložený do oceánskeho kontajnera alebo je príliš veľký pre leteckú prepravu.

Je vám blízka nejaká špedičná spoločnosť? Určite sa na ňu najbližšie obraťte. Predsalen je to ich práca a v tomto obore musia byť ako doma. Aj v tomto smere môže byť špedícia nápomocná.

Nadrozmerná cestná preprava

Ak plánujete nadrozmernú cestnú prepravu, tá sa riadi medzinárodným dohovorom CMR. Ten obsahuje formulár, ktorý je napísaný v 3-troch jazykoch. Uvedené sú v ňom napríklad: meno odosielateľa, príjemcu, dopravcu, špecifikácia a množstvo tovaru.

Formulár sa skladá z týchto častí:

  • Červená časť pre odosielateľa
  • Modrá časť pre príjemcu
  • Zelená časť pre dopravcu
  • Čiernobiela kópia pre ďalších dopravcov

Podľa dohody CMR je každý cestný dopravca povinný mať uzatvorené poistenie zodpovednosti. Toto poistenie kryje zodpovednosť medzinárodného cestného dopravcu alebo zodpovednosť vnútroštátneho cestného nákladného dopravcu.

Rozdiely v krajinách

Európa

V Európe musia mať nadrozmerná nákladná preprava špeciálne označenia „convoi exclusivenel“ a svetlá, ktoré upozorňujú na nadrozmerný náklad. Sprievodné auto musí mať tiež špeciálne označenia v závislosti od krajiny, v ktorej pôsobí.

USA

Vodič nákladného vozidla si musí zakúpiť povolenie pre každý štát, cez ktorý bude cestovať. V mnohých štátoch musí byť náklad považovaný za „nedeliteľný“, aby sa kvalifikoval na povolenie.

Veľká Británia

Každý, kto potrebuje prepraviť abnormálny náklad, musí o tom informovať políciu, diaľničné úrady a všetkých vlastníkov mostov a konštrukcií na trase. Tu sa nadrozmerný tovar definuje ako náklad s hmotnosťou viac ako 44 ton, šírka viac ako 2,9 metra a dĺžka viac ako 18,65 metra.

Riziká a licencie

Nadrozmerné náklady predstavujú nebezpečenstvo pre konštrukcie vozovky, ako aj pre cestnú premávku. Pretože prekračujú konštrukčné vzdialenosti, existuje riziko, že takéto vozidlá môžu naraziť do mostov a iných nadzemných konštrukcií.

Rôzne krajiny majú rôzne prístupy k licencovaniu nadrozmerných nákladov. Licencie môžu byť vydané na konkrétny náklad, na časové obdobie alebo konkrétnej spoločnosti. Vo väčšine miest povolenie špecifikuje presnú trasu, ktorou musí vozidlo prejsť, a obsahuje aj varovania o povolení.

Na niektorých miestach, sú vodiči zodpovední za výber vlastnej trasy. Dopravca sa môže rozhodnúť, že si požadované povolenia zaobstará sám, alebo sa môže obrátiť na službu ktorá vydáva povolenia. Neviete si rady? Špedičná firma vám s tým poradí!

    Pridajte komentár

    Vaša emailová adresa nebude zverejnená.*