Header Ad

Kategórie

Máte na bežnom účte príliš vysokú rezervu? Poradíme vám, do čoho investovať

Slováci majú na svojich bežných účtoch uložených viac ako 43 miliárd eur. Ide o obrovskú sumu, ktorá na bežnom účte absolútne stráca svoj potenciál. Cieľom je totiž dosiahnuť, aby voľné finančné prostriedky, ktoré máte, pracovali pre vás. Ako to však docieliť? Do čoho investovať, aby vám peniaze, ktoré máte, dokázali zarobiť ďalšie finančné prostriedky?

Úroveň finančnej gramotnosti Slovákov charakterizujú dva protichodné extrémy – vysoká zadlženosť a prehnane vysoká rezerva. Vysoká zadlženosť plynie z nadmerného zaúverovania domácností, kým dôkazom zbytočne vysokých rezerv je 43 mld eur, ktoré máme uložené na bežných účtoch v bankách. Finančná rezerva je totiž znakom finančne gramotného človeka len dovtedy, kým je jej výška primeraná. Ak však presiahne výšku šiestich pravidelných príjmov, stráca svoje opodstatnenie. Každého z nás by preto malo zaujímať, ako docieliť, aby voľné finančné prostriedky, ktoré máme, pracovali pre nás. Jednou z možností je práve investovanie. Mnohí Slováci mu však dodnes neveria a to najmä kvôli tomu, že nevedia, do čoho investovať.

Kam investovať peniaze?

Investovanie je kľúčovým spôsobom, ktorý vám pomôže dosiahnuť rast kapitálu a tým aj finančnú nezávislosť. Slováci majú pritom na výber niekoľko možností, kam investovať peniaze. Tu sú niektoré z nich:

  • Akcie. Investovanie do akcií je spôsob, ako získať podiel v prosperujúcich spoločnostiach. Považované sú za rizikovejšie aktívum, pričom výnosy môžu prinášať v podobe ziskov alebo dividend.
  • Dlhopisy: Dlhopisy sú dlhové cenné papiere, ktoré sú v porovnaní s akciami menej rizikové. Ide o stabilnú formu investovania, ktorá sa pre vás môže stať zdrojom stabilného príjmu napr. vo forme úrokových platieb.
  • Kryptomeny: Kryptomeny patria medzi silno volatilné, teda medzi silno rizikové formy investovania. Výhodou je ich potenciál priniesť investorom vysoké zhodnotenie, vďaka čomu neustále naberajú na svojej popularite.
  • Nehnuteľnosti: Investície do nehnuteľností, ktorými môžu byť nielen byty a domy, ale aj komerčné objekty, môžu byť zdrojom stabilného príjmu z prenájmu. Okrem pravidelného príjmu sa však s týmto typom investície spája aj samotné zhodnotenie nehnuteľnosti, keďže jej hodnota sa z časového hľadiska neustále zvyšuje.
  • Podiely v investičných fondoch: Jednou z obľúbených foriem investovania je aj uloženie finančných prostriedkov do investičných fondov, ktoré vám umožňujú rozložiť investíciu do rôznych aktív a dosiahnuť tak omnoho lepšiu diverzifikáciu portfólia.

Rozhodnutie kam investovať peniaze závisí od vašich cieľov, rizikového profilu a časového horizontu, na aký ste ochotní sa svojich voľných finančných prostriedkov vzdať. Dôležité je zvážiť všetky možnosti a zvoliť si takú, ktorá do čo najväčšej možnej mieri naplní vaše očakávania.

    Pridajte komentár

    Vaša emailová adresa nebude zverejnená.*